Hlavná stránka Kontakt Mapa stránok

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

Očkovanie je tabu

alebo ako na túto tému reagujú lekári

Akonáhle sa človek začne zaoberať rizikami spojenými s očkovaním, zistí, že ide o nesmierne emocionálnu tému, napriek tomu, že by sa k nej malo pristupovať pokojne a vecne, obzvlášť s prihliadnutím na jej široký spoločenský dopad.

Keď nezaujatý človek sledoval, čo sa dialo napríklad na prednáške Dr. Scheibnerovej, ktorá sa uskutočnila 24. októbra 2007, a ktorá si kládla za cieľ poukázať na niektoré riziká spojené s očkovaním, mohol nad iracionálnymi reakciami lekárskej obce len žasnúť .

Z tlačovej správy o prednáške Dr. Scheibnerovej

"...MUDr. Peter Lipták vyvolal incident tým, že násilne zobral mikrofón. Urážlivo sa vyjadril o Dr. Scheibnerovej. Tvrdil, že on sám sa očkuje a vyzýval prítomných rodičov, aby očkovali svoje deti. Ďalší prítomní lekári sa dožadovali slova a navzájom sa prekrikovali. Po príbližne desiatich minútach sa moderátorovi prednášky podarilo situáciu upokojiť, ale viacerí lekári naďalej rušili prednášku. V diskusii po prednáške lekári veľmi emotívne reagovali a útočili na Dr. Scheibnerovú ako osobu. Počas diskusie došlo k verbálnym konfliktom medzi prítomnými rodičmi a lekármi, ktoré odzrkadlili ich názorové rozdiely ohľadom povinnosti očkovania."

"Po prednáške sa konala diskusia na tému riziká očkovania s panelom v zložení: Viera Scheibnerová, PhD., MUDr. Peter Hrabčák, lekár, poslankyňa NR SR Mgr. Ľudmila Mušková, a Valentino Vranić, PhD., predseda Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Panelisti odpovedali na otázky prítomných a diskusia sa niesla v pokojnej atmosfére až na ďalší incident, ktorý sa podarilo vyvolať MUDr. Liptákovi, keď sa snažil samoinciatívne zaradiť do panelu a následne urážal poslankyňu Muškovú a Dr. Scheibnerovú."

Podobne emotívne to dopadlo aj na XXIV. zjazde slovenských a českých alergológov a klinických imunológov v Trnave – lekári na túto tému opäť reagovali podráždene, prednášajúcu urážali a diskusiu o odvrátenej stránke očkovania prakticky neboli ochotní ani pripustiť .

Z tlačovej správy o prednáške Dr. Scheibnerovej

"Dňa 25. októbra 2007 Dr. Scheibnerová na základe pozvania vystúpila aj na XXIV. zjazde slovenských a českých alergológov a klinických imunológov v Trnave. Už samotné nedôstojné uvedenie Dr. Scheibnerovej zo strany MUDr. Hany Kayserovej, CSc. predznamenalo, v akom duchu sa bude niesť diskusia po polhodinovej prednáške. V nej sa Dr. Scheibnerová takmer nemohla dostať k slovu v paľbe kritiky, ktorá sa zakladala predovšetkým na tom, že je neprípustné spochybňovať účinnosť očkovania a tvrdiť, že môže narušiť zdravie. Diskutujúci napriek tomu potvrdili, že je preukázná spojitosť očkovania proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR) a reumatickej artritíde. Dr. Scheibnerová vyhlásila, že je sklamaná z takéhoto charakteru diskusie a podotkla, že sa to nestalo na žiadnom z jej vystúpení, z ktorých mnohé boli pred akademickou komunitou. Diskusiu ukončil prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. slovami: 'Z moci úradnej ukončujem prednášku, lebo tu tárate dookola to isté.'“

Hoci existujú stovky štúdií, ktoré poukazujú na dokázané aj potenciálne riziká spojené s očkovaním, slovenská lekárska obec odmieta skúmať závery a aplikovať postupy tej istej vedy, ktorú inak tak rada používa ako definitívny argument. Vnímavému človeku už len samotný tento postoj napovie, že niečo tu nebude v poriadku.

Časť dôvodov, prečo je to tak, vystihuje poslankyňa NR Ľudmila Mušková, keď v rozhovore pre časopis Kultúra uvádza:

„Téma očkovania je nepísané tabu. Akosi samozrejme sa predpokladá, že za rozhodnutiami stoja najerudovanejší odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorým zdravie svetovej populácie leží na srdci. O vyjadrenia týchto odborníkov sa potom opierajú lekárske kapacity jednotlivých štátov a týmto špecialistom zase veria pediatri zúčastňujúci sa školení o očkovaniach. Kto by spochybnil celý načrtnutý pilier povinnej vakcinácie, spochybnil by nielen erudovanosť lekárov, lektorov, kvalifikovaných špecialistov, ale vlastne aj dobrý úmysel na najvyšších miestach. A to je tabu.“

Spôsob, akým sa na Slovensku presadzuje očkovanie, dobre ilustrujú aktivity MUDr. Petra Liptáka, v súčasnosti najhlasnejšieho propagátora očkovania na Slovensku. Tento pán doktor na spomínanej prednáške Dr. Scheibnerovej prelieza cez zábradlie, násilne sa zmocňuje mikrofónu, uráža prednášajúcu, ktorá prezentuje iný názor, poslankyňu Muškovú neskôr označuje za "vrahyňu detí" a "kreatúru, ktorá verejne podporuje zabíjanie detí infekčnými chorobami", len preto, že na prednáške sedela a počúvala. V televíznej besede na TA3 s predsedom Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania už zmierlivo tvrdí, že im ide všetkým o to isté (o zdravie detí), zároveň ale dodáva, že ich aktivity sú zbytočné, keďže autority zo Svetovej zdravotníckej organizácie predsa na všetko dohliadajú. Na svojom blogu naopak prezentuje názor, že všetci, čo majú čokoľvek proti očkovaniu používajú len pseudoargumenty (bez toho, aby potreboval vedieť, aké tie argumenty sú) a že to pochopí aj súdne dieťa.
MUDr. Lipták je v oblasti očkovania veľmi motivovaný - píše články do časopisov, zúčastňuje sa tlačových konferencií, podporuje založenie komisie, ktorá má za cieľ zmenu vyhlášky o očkovaní a povinné očkovanie starších ľudí. V súlade so svojim tvrdením, že všetky autority sú za očkovanie a ich názory sú zhodné, riziká očkovania vôbec nepripúšťa alebo ich bagatelizuje. Pritom mu zjavne neprekáža, že na svojom vlastnom blogu publikuje stanovisko Prof. MUDr. Dluholuckého CSc., člena vakcinačnej komisie, kde v rámci kritiky súčasnej očkovacej legislatívy, tento nechtiac priznáva, že vakcína, ktorá sa na Slovensku doteraz používala a ďalej používa, je nebezpečná a predstavuje neprijateľné riziko.

„...očkovanie proti obrne použitím orálnej živej polio vakcíny - ktorá sa už v Európe nikde nepoužíva, nesie so sebou riziko pre deti (vakcinačná obrna - VAPP) a aj riziko mutácie vírusov a návratu detskej obrny do Európy (VDPV). Na Slovensku mutácie boli. Je to neprijateľné z celosvetového hľadiska.“

Aj táto situácia ukazuje, že lekári a autority zaoberajúce sa očkovaním nemajú záujem zverejňovať informácie, ktoré prezentujú vakcináciu v negatívnom zmysle, ale takéto informácie zatajujú, prekrúcajú alebo verejnosť priamo zavádzajú.

Je neprijateľné, aby si lekári, vedci a politici robili z detí pokusné králiky, a keď sa po rokoch ukáže, že masovo a povinne nasadzovaná vakcína bola katastrofou, tieto informácie utaja a nabudúce skúsia použiť inú.
Čo s deťmi, ktorým vakcíny natrvalo poškodili zdravie? Budeme ich považovať za prijateľné straty, ktoré sú zo štatistického hľadiska bezvýznamné?

8. január 2008