Hlavná stránka Kontakt Mapa stránok

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

Cukrovka po očkovaní

kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a detskej obrne

Trinásťročný Michal Falát, dnes žiak 7. ročníka ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste, 12.1.2009 absolvoval povinné očkovanie, vakcínou DULTAVAX.

Vakcína DULTAVAX je kombinovaná vakcína, ktorá je určená na aktívnu imunizáciu proti záškrtu, tetanu a detskej obrne (polio) u detí starších ako 6 rokov, dospievajúcich a dospelých.

Prakticky bezprostredne po absolvovaní očkovania sa u neho začali prejavovať príznaky nadmerného smädu, častého močenia a celkovej nepohody.

Dňa 3.2.2009 mu na základe vyšetrení moču a krvi diagnostikovali diabetes mellitus 1. typu. Následne bol od 4.2. do 19.2.2009 hospitalizovaný v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, kde mu tiež diagnostikovali subklinickú hypothyreózu na podklade autoimunitného postihnutia a hypercholesterolaemiu. Dnes si musí Michal štyrikrát denne pichať inzulín.

Okrem silnej časovej súvislosti s očkovaním poukazuje na príčinnú súvislosť napr. aj vedecká štúdia (Classen JB, "Risk of Vaccine Induced Diabetes in Children with a Family History of Type 1 Diabetes", The Open Pediatric Medicine Journal, 2008, 2, 7-10), ktorá tento druh kombinovanej vakcíny spája so zvýšeným rizikom diabetu typu 1. Podľa výsledkov štúdie, deti, ktoré dostali aspoň jednu dávku tohto druhu vakcíny, mali o 60% vyšší výskyt diabetu typu 1 ako nezaočkované deti.

Informácie o diagnózach a zdravotnom stave boli zverejnené so súhlasom zákonného zástupcu. Správu o tomto prípade priniesla aj TV JOJ v hlavných televíznych správach dňa 8.3.2009.

8. marec 2009